Change the language English
 

Postprodukcja obrazu

Skuteczna prezentacja

W procesie postprodukcji podkreślamy najważniejsze cechy obrazu, dzięki czemu komunikat przekazywany odbiorcom jest skuteczny, a wysoki poziom estetyki wyróżnia architekturę, wnętrze lub produkt, zwiększając konkurencyjność oferty naszych klientów.

oferta | postprodukcja obrazu | postprodukcja etap 1

Pożądany efekt

Postprodukcja może polegać na łączeniu kilku obrazów w jeden, korekcie barwnej, kadrowaniu oraz na innych technikach wzbogacania ilustracji. Produktem końcowym jest uszlachetniona wizualizacja lub film, o wyjątkowych walorach estetycznych.

oferta | postprodukcja obrazu | postprodukcja etap 2

Dowolna stylizacja

Korzystając z odpowiednich technik, możemy swobodnie stylizować obraz, nad którym pracujemy. Może on posiadać cechy nowoczesnej lub klasycznej fotografii, technicznej ilustracji bądź innego rozwiązania graficznego, właściwego do zastosowania w określonym temacie.

oferta | postprodukcja obrazu | postprodukcja etap 3

Kreowanie emocji

Wzbogacając obraz poprzez nadanie mu określonych cech, możemy wywołać pożądane reakcje odbiorców, do których jest on kierowany. Poprzez takie działanie, zwiększamy atrakcyjność przestrzeni lub produktów w oczach potencjalnych klientów, wzbudzając emocjonalne przywiązanie.

oferta | postprodukcja obrazu | postprodukcja etap 4