Change the language English

Nasz proces pracy

Powstanie wizualizacji i animacji poprzedzone jest procesem kreatywnym, w ramach którego, w oparciu o strategię inwestycji lub promocji produktu, tworzymy odpowiedni komunikat skierowany do określonej grupy docelowej.

visualside | sesja kreatywna

Dodatkowo, na potrzeby powstającego obrazu, projektujemy wnętrza, obiekty architektoniczne oraz elementy wzornicze. Procedurę wykonywania wizualizacji podzielić można na kilka następujących po sobie etapów: modelowanie, teksturowanie, oświetlanie, renderowanie i postprodukcja. W zależności od potrzeb, realizujemy wszystkie wymienione fazy lub zajmujemy się tylko wybranymi zadaniami.

visualside | proces pracy

Modelowanie

Modelowanie to proces polegający na tworzeniu trójwymiarowych odpowiedników rzeczywistych obiektów, z zachowaniem ich skali i proporcji. Przy pomocy tej techniki można wiernie odwzorować każdy przedmiot, ze wszystkimi detalami, bez względu na jego rozmiary czy stopień skomplikowania. Praca nad obiektem rozpoczyna się od analizy materiałów źródłowych. Mogą nimi być fotografie, rzuty, przekroje, widoki elementu w formie grafiki cyfrowej lub szkiców odręcznych. Następnie generowana jest wirtualna siatka 3D przedstawiająca modelowany przedmiot.

visualside | modelowanie obiektów

Teksturowanie

Kolejnym etapem w procesie tworzenia sceny 3D jest teksturowanie wymodelowanych obiektów. Jest to technika nakładania na przedmiot odpowiednich materiałów, które określają kolor, fakturę, połyskliwość oraz inne parametry odpowiedzialne za właściwości fizyczne i wygląd powierzchni modelu.

visualside | teksturowanie sceny

Oświetlanie

Wymodelowane i oteksturowane obiekty oświetlamy w wirtualnej scenie. Aby odtworzyć warunki fizyczne odpowiadające naturalnym, umieszczamy w przestrzeni cyfrowe źródła światła. Właściwe operowanie oświetleniem pozwala uzyskać atmosferę dowolnej pory dnia lub nocy oraz różnych warunków atmosferycznych. Dobrze skomponowana iluminacja pozwala wydobyć kształty i różnorodność faktur modeli, a także nadać całej wizualizacji pożądany klimat.

visualside | oświetlanie sceny

Rendering

Proces renderowania polega na komputerowej analizie modelu sceny i utworzeniu na jej podstawie dwuwymiarowego obrazu. Przed rozpoczęciem procesu obliczeniowego, odpowiednio komponujemy cyfrową przestrzeń oraz wstawiamy do niej wirtualne kamery, o parametrach zgodnych z ich realnymi odpowiednikami. Podczas renderowania powstaje obraz 2D, który może być następnie przetwarzany, w zależności od przeznaczenia.

visualside | rendering sceny

Postprodukcja obrazu

Ostatnim etapem prac nad wizualizacją jest postprodukcja obrazu. Uzyskany w procesie renderowania materiał poddawany jest obróbce graficznej. Polega ona na łączeniu kilku obrazów w jeden, korekcie barwnej, kadrowaniu lub innych technikach wzbogacania ilustracji. Produktem końcowym jest obraz lub film o wysokich walorach estetycznych, który może być wykorzystany w materiałach reklamowych inwestycji lub firmy.

visualside | postprodukcja obrazu

Animowanie

Animacja pozwala na tworzenie sekwencji filmowych. Modele, kamery oraz inne obiekty w scenie poruszamy w taki sposób, aby stworzyć dynamiczny obraz. Otrzymujemy film, który doskonale prezentuje potencjalnym klientom architekturę, wnętrza, produkty wzornicze oraz wszelkiego rodzaju procesy.

visualside | animowanie